Същност на явлението Трансфер Фактори

Трансфер Фактор
06.06.2018 / 10:12

В природата няма нищо излишно – всичко е обмислено и целесъобразно.

В днешно време на всички ни е известно, че във всяка клетка на нашия организъм се съдържа нашия геном, ДНК паспорт, по който може да ни различат от другите.

Няма два еднакви генома. Геномът е неизменен – с него се раждаме и с него си умираме. Така е замислена природата.

Но природата не е могла да заложи в генома имунната информация, имунната памет! Не е могла именно затова, защото геномът е постоянен, а имунната ситуация се променя. Появяват се нови болести, инфекции, заплахи, променя се околната среда. Следователно, имунната информация не само трябва да се съхранява, но се и обновява, допълва и презаписва!

Затова природата е трябвало да създаде отделна мулекула за имунната памет, мулекула която може да се предава от поколение на поколение, и която съхранява натрупания опит. Освен това трябва да може имунната информация в тази молекула, да се допълва и коригира!

И естествено такава молекула е била създадена! Учените я нарекли Трансфер Фактор – фактор за предаване, за пренасяне на имунна информация от един организъм – към друг и преди всичко от майката към плода. Във функциите на Трансфер Фактора влизат не само събирането и съхранението на имунната информация.

Главното е в това, че той е длъжен въз основа на тази информация да разпознава заплахи за организма, антигени, попадащи в него и да разпознава и дава правилна команда на имунната система, и на имунните клетки, какво и как да направят!

Ето какво пише известният имунолог и изследовател от САЩ доктор Ричард Бенет (Richard H. Bennett, PHD):

'Функцията на имунната памет е изключително важна за успешната работа на имунната система, а оттук следва, че е важна и за нашето преживяване. В един наскоро публикуван обзор аз говорих за биологичните, клиничните и молекулните характеристики, които показват, че молекулата на ТФ дава информация за разпознаване или запомня заплахи за тях, които са в съответствие с тези

запрограмирани неутрални Т-лимфоцити. Тя създава уникална зона за рапознаване на заплахи. Това свидетелства за това, че молекулата ТФ се явява памет на имунната система и е уникална молекула, която е присъща на по-голямата част от гръбначните животни.'

Самият Трансфер Фактор – това е много малка молекула, полипептид, която се състои само от 44 аминокиселини. Той е в хиляди пъти по-малък от нормалните имунни клетки – левкоцитите, но той ги управлява, защото самите левкоцити нямат памет. Както е и в случая с генома – това е чудо! Как в такъв малък обем е възможно да се съхрани, такова огромно количество информация?

Учените са доказали, че въз основа на своята памет Трансфер Факторите обезпечават разпознаването на повече от сто милиона антигена – врагове!

Трансфер Факторите се появяват от левкоцитите. Тоест, когато левкоцитите получат команда от предходния Трансфер Фактор, се възбужда и взима участие в имунните събития, то той в резултат от тези събития, създава и отделя от себе си нов Трансфер Фактор, който се явява копие на първия, но с добавка на нова имунна информация.

Трансфер Фактора, все едно се 'преиздава', с допълнения!

Всеки следващ Трансфер Фактор е малко по-различен от предходния.

Имунната информация се обновява и допълва!

По смисъла на природата, когато детето се появява на света, майката му предава Трансфер Фактори, носещи не само нейния имунен опит, но и опита на хиляди и хиляди предходни поколения. При бозайниците – с коластра, при птиците – в яйцата, а при рибите – в хайвера.

Трансфер Факторите, получени от майката, започват да разпознават ситуацията и да дават команда на имунните клетки на детето, а след това тези имунни клетки, въз основа на майчините Трансфер Фактори, изработват свои, и попълват имунния опит с нова информация. Ето така била замислена природата!

 
 

Copyright © 2008-2018 4LIFE Transfer factor-Bulgaria | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев