ТРАНСФЕР ФАКТОР - БЪЛГАРИЯ
независим дистрибутор

Терапия против стареене и за подмладяване с помощта на Трансфер Фактор

Трансфер Фактор
30.04.2019 / 09:39

Ф. Бернет, през 50-те – 60-те години е доказал, че стареенето е имунологичен процес. За това му откритие на него му е присъдена Нобелова награда. Съгласно тази теория старостта е неизбежна, така както във времето все повече се изтрива разликата между "свои" и "несвои" и се образуват антитела против своите собствени клетки – нарастват автоимунните процеси.

Защо?

Централният щаб на имунната система е тимуса. В нея имунните клетки Т-лимфоцитите съзряват и се разделят на "убийци", "помощници", "подтисници" и получават първично програмиране. Тимусът със своите хормони управлява активността на имунните процеси в организма. Активността на тимуса е доста ниска в детска възраст, значително нараства при половото съзряване и достига своя максимум към 20-годишна възраст. След това активността доста бързо намалява: към 30 години – един път и половина от нивото от детството – до половото съзряване, към 40 години – още един път и половина, а към 60 години – примерно до една десета от максимума на 20-те години.

В природата действат законите за оцеляването на вида. Смисълът на живота е в самия живот и в неговото продължение. При продължаването на живота, животното е длъжно да освободи екологична ниша за потомството, тъй като храната за оцеляване не е достатъчна за всички.

Получава се така, че и при нас по замисъла на природата, нашият тимус поддържа нашата имунна система в добро работно състояние, но само до 30-40 годишна възраст.

Към 30 годинишна възраст вече сме длъжни да направим всичко необходимо за продължаването на вида. С намаляването активността на тимуса, намалява и броя на качествените пълноценно зрели лимфоцити. А точно те изработват нашите собствени Трансфер Фактори, след среща с "врага".

Именно Трансфер Факторите контролират работата на НК-клетките, които отговарят за блокирането на автоимунните процеси. В днешно време тази връзка е доказана. Установено е, че при всички болни с различни автоимунни заболявания рязко е намалена активността именно на НК-клетките.

Създателят ни е дал разум за да се измъкнем от оковите на естествения подбор, за да живеем дълго и щастливо. Ние можем да проведем "заместителна" терапия. Ако при нас с намаляването активността на тимуса, собствените Трансфер Фактори, които се изработват са малко, то ние можем да ги приемем, като ги вземем от други гръбначни и те самите да поддържат актиността на НК-клетките, на необходимото ниво.

При разработването на теорията за имунното стареене, известния руски геронтолог В. И. Донцов (от Националния Геронтологичен Център) е разгледал въпроса за стареенето от още една страна.

Доказано е, че с възрастта се намалява самообновяването на клетките – старите клетки стават повече, а младите по-малко.

В. И. Донцов показал, че в организма трябва да има още една управляваща система, която да е "по-стара" от имунната – КРП система (Клетъчен Регулатор на Полиферация, тоест регулатор, на скоростта по време, на клетъчното деление).

Работата е в това, че организмите се състоят от голям брой делящи се клетки, които са съставени от различни тъкани и органи. Тези клетки растат и се самообновяват с различни темпове. Но в един организъм, органите трябва да растат съгласувано, иначе организма не може да бъде едно цяло. Значи, трябва да съществува единна система за контрол на клетъчното деление и растежа на тъканите. И тази система КРП е "по-стара" от имунната, защото организма още отначало трябва да се събере в едно цяло, а след това да се защитава от заплахи.

В тази система КРП има "активатори" на клетъчното деление, а има и инхибитори (блокатори). Те са антагонисти. Когато организмът расте – активаторите са повече от блокаторите. Количеството на клетките се увеличава, а броят на младите клетки е повече, отколкото старите. Когато организмът достигне до максимални размери, се включва механизъм за ограничаване на ръста. Организмът повече не расте, а количеството млади и стари клетки се изравнява. Блокаторите се изравняват с активаторите. А по-нататък с възрастта, вследствие продължаване действието на механизма за ограничаване на ръста в организма, така да се каже по инерция, блокаторите стават повече, отколкото активаторите. А това означава, че броят на старите клетки е все повече, а на младите все по-малко.

В. И. Донцов доказа, че Трансфер Факторите контролират не само имунната система, но и "по-древната" КРП система! Той експериментирал със стари мишки, при които нивото на регенерация (самообновление) на тъканите е намалено в сравнение с младите около 1,6 пъти и са приблизително еднакви по степен на узряване на лимфоцитите, което води до намаляване на активността на НК-клетките около 1,5 пъти. На старите мишки започнали да дават Трансфер Фактори в дози, аналогични на тези, които се използват при хората. След една седмица потенциала на клетъчния ръст и функциите, на Т-лимфоцитите се увеличили с 1,5-1,7 пъти в сравнение с показателите при младите мишки! Количеството активатори, а по този начин и броя на младите клетки значително се увеличава!

Впечатлен от тези резултати В. И. Донцов пише: "Представя ни се възможност за мащабно разширяване на указанията за употреба, на ТФ, достигайки до универсална употреба от цялото население, като уникално средство за "терапия против стареене".

Професор А. Я. Чижов, много и активно се занимава с проблема за "терапията на стареенето". Той, заедно със свои колеги от Руския Университет на Дружбата на Народите, изследвал влиянието на Трансфер Фактор върху биологичната възраст.

В изследването взели участие 12 мъже на възраст от 55 до 73 години. Приемали лекарството по време на хранене 600 мг. на ден, 5 пъти в седмицата, в продължение на 6 седмици. Биологичната възраст я оценявали с помощта на апаратно-програмен комплекс "Диагностика на стареерено: биовъзраст" (Национален Геронтологичен Център, Москва).

Средната календарна възраст на мъжете, които са участвали в изследването е била 63,5 години, а биологичната им, в следствие на теста е била с 4 години по-малко. При това, у всички мъже се отчита намаляване активността на ендокринната и имунната система, а така също и хиперактивността на черния дроб и пикочния мехур, и хипоактивността на панкреаса.

След курса на приемане на Трансфер Фактор, разликата между биологичната и календарната възраст вече е станала 8 години! Така се отбелязва нормализация в активността на първоначално нарушените функционални системи в организма.

По този начин приемът на Трансфер Фактор, като средство за терапия "против стареене" води до двоен резултат:

1. Нормализира се активността на НК-клетките, което води до блокиране появата на антитела против собствените клетки.

2. Увеличава се броя активатори на клетъчно делене в системата на КРП, което води до увеличаване, на броя млади клетки, подмладяване, на органи и тъкани.

Очевидно е, че решението на първият проблем повече подхожда, на ТФ Плюс – той многократно увеличава активността на НК-клетките, и освен това съдържа цинк, който е необходим за пълноценното съзряване, на лимфоцитите.

А за вторият проблем – по-добре да се приема ТФ Класик или ТФ Три-фактор, които са носители на базова имунна информация.

 

 
 

Copyright © 2008-2022 4LIFE Transfer factor-Bulgaria | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | Програмиране и SEO от Христо Друмев